Contact

Stichting Het Koningshuis
Wessel Ilckenlaan 40
1948 BD Beverwijk

 

welkom@hetkoningshuis.org
hetkoningshuis.org

 

KvK 67165478
RSIN 856857427

 

KvK Curaçao 146683

 

Ons werk ondersteunen kan door een gift over te maken op
NL66 INGB 0007 6290 46 t.n.v. Stichting Het Koningshuis
onder vermelding van ‘Gift’.

 

Een plek voor vrouwen om tot rust te komen

Doelstellingen

  1. De stichting stelt zich ten doel om bijeenkomsten en activiteiten te organiseren ter bevordering van het persoonlijke welbevinden en de persoonlijke authenticiteit van mensen, met name ten behoeve van vrouwen, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
  2. Zij tracht dit doel te bereiken door het aanwenden van alle wettige middelen, die voor het doel bevorderlijk kunnen zijn.
  3. De stichting heeft geen winstoogmerk

 

Bestuurssamenstelling

  1. Voorzitter, mevrouw Audrey Elisabeth Scharbay, geboren te Curaçao op 8 augustus 1959, wonende te Beverwijk
  2. Penningmeester, mevrouw Mirjam van Vierzen, geboren te Velsen op 30 november 1979, wonende te Heerhugowaard

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding anders dan een eventuele kostenvergoeding.

 

De ANBI voorwaarden kunt u hier lezen.