Stichting Het Koningshuis
Wessel Ilckenlaan 40
1948 BD Beverwijk
welkom@hetkoningshuis.org

 

KvK Nederland 67165478
KvK Curaçao 146683
RSIN 856857427

 

Ons werk ondersteunen kan door een gift over te maken op
NL66 INGB 0007 6290 46 t.n.v. Stichting Het Koningshuis
onder vermelding van Gift.

 

ANBI voorwaarden

Bestuur van Het Koningshuis in Nederland

Audrey Scharbay, voorzitter

Mirjam Idema-Van Vierzen, penningmeester

Marleen Abbing-Van Klaveren, secretaris

Helena van Bruggen-Noordhuis, bestuurslid

Toos Verhoog-Bruggeman, bestuurslid

 

 

Bestuur van Het Koningshuis op Curaçao

Audrey Scharbay, voorzitter

Suzette Koko, vice-voorzitter

Monique Bernardus, penningmeester

Annelies Lourentz-Barbolina, secretaris

Nella Jacobus, bestuurslid