ANBI

Missie

 

Het Koningshuis is een Christelijke instelling. Wij leren vanuit de bijbel dat als een vrouw diep ontzag heeft voor God zij wordt geprezen. En dat ze mag genieten van het werk wat uit haar handen komt. N.a.v. Spreuken 31. Het Koningshuis is dus een Christelijke instelling met een bijzondere sociale, emotionele en maatschappelijke waarde. Het Koningshuis is in 2012 speciaal in het leven geroepen om de vrouw te helpen tijd voor zichzelf vrij te maken. Tijd om te herijken. Tijd om tot rust te komen, te ontspannen, om inspiratie op te doen, om te bezinnen én om op kracht te komen. Onze stichting is een plek voor ontmoeting, verbinding en ontwikkeling. Van een luisterend oor bij een kopje koffie of thee tot uiteenlopende activiteiten gekoppeld aan bewustwording, voorlichting en verdieping.

 

Ook is er ruimte voor creatieve activiteiten zoals schilderen en boetseren en oog voor de natuur door middel van wandelingen. Hierdoor zal onze bezoekster zich minder vaak ziekmelden, zal ze een betere partner en moeder zijn. Terug in haar eigen omgeving zal deze vrouw daarna bloeien als nooit tevoren. Door deel te nemen aan de samenkomsten van Stichting Het Koningshuis zal de vrouw zich beter in haar privé- en werksituatie profileren, wat uiteindelijk een groot voordeel is voor de maatschappij waar wij met z’n allen deel van uitmaken.

 

De missie van Stichting Het Koningshuis is; een plek om tot rust te komen.

 

Visie

 

Wij zien mensen, voornamelijk vrouwen, die in verschillende fasen van hun leven zijn. Velen zijn op zoek naar vreugde in hun leven. Velen zijn teleurgesteld in wat het leven hen tot nu toe heeft gebracht. Velen hebben geen idee wat ze in hun leven missen, maar voelen een onbeschrijflijke leegte. Ze voelen zich vaak niet gewaardeerd en/of niet geliefd.

 

Er vindt een transitiemoment plaats nadat Het Koningshuis is bezocht. Alles wat de vrouw als gemis heeft ervaren, ebt weg om plaats te maken voor vreugde, balans en hernieuwde moed. Nu zien wij vrouwen die tot bloei komen, vrouwen die zichzelf durven te zijn, vrouwen die liefdevol in het leven staan. Vrouwen die gemotiveerd zijn om hun dromen nieuw leven in te blazen. Vrouwen die geen tijd (meer) verloren willen laten gaan en alles uit het leven willen halen.

 

Doelstelling

 

Het doel van Stichting Het Koningshuis is om de vrouw (soms in nood) tegemoet te komen in de ruimste zin van het woord. Tegemoet komen in materiele en immateriële zaken op sociaal, geestelijk en maatschappelijk gebied. Ook kan de  vrouw met haar gevoel van onzekerheid en/of angst, of boosheid bij Het Koningshuis terecht.

 

Hiervoor worden alle beschikbare middelen ingezet. Er wordt emotionele ondersteuning door gesprekken aangeboden, je hebt contact met andere vrouwen in soortgelijke situaties. Ook worden er coaching mogelijkheden aangeboden.

  

Strategie

 

Om ervoor te zorgen dat de vrouw van het bestaan van Het Koningshuis op de hoogte komt wordt de dienstverlening helder op de professionele en overzichtelijke website aangeboden: www.hetkoningshuis.org. Daarnaast worden naar de lokale media persberichten gestuurd en zullen wij op andere websites, in dagbladen en tijdschriften adverteren. Tevens zullen wij vrouwenorganisaties en andere instellingen persoonlijk benaderen. Dit werk is afhankelijk van de inzet van een grote groep vrijwilligers.

 

Het meest aannemelijk is als Stichting Het Koningshuis een eigen onderkomen heeft. Een gebouw dat voor een symbolisch bedrag aan de stichting wordt verkocht. Daar waar met hoge frequentie samenkomsten voor vrouwen worden georganiseerd. In een omgeving waar er probleemloos gewerkt wordt aan het elimineren van zichtbare en onzichtbare knelpunten.

 

De Stichting zal de mogelijkheid aan vrouwen aanbieden om voor bepaalde tijd in de vorm van een retraite tijdelijk in Het Koningshuis te verblijven.

 

Huidige situatie

 

Het Koningshuis Nederland heeft de afgelopen jaren een gestage groei getoond. De bestaande activiteiten intensiveren. En het spreken op verschillende evenementen neemt toe. Het bestuur is voornemens om aankomend jaar meer activiteiten te organiseren en om op verschillende vrouwen events zich te profileren. Ook het bezoeken van onze zuster organisaties in het buitenland staat hoog op de agenda.

 

Een eigen pand is meer en meer van belang voor het goed laten verlopen van opvang van vrouwen en voor het organiseren van activiteiten. Een thuisbasis zal veel rust geven en zal onze bekendheid goed doen.

 

Samenkomsten van de organisatie

 

Stichting Het Koningshuis is er specifiek voor de vrouw. Volwassen vrouwen die zich vrijwillig aanmelden en die willen deelnemen aan de aangeboden samenkomsten.

 

De stichting heeft ook een programma voor jonge vrouwen. Deze zal incidenteel en op aanvraag worden aangeboden. Door middel van advertenties in buurtkranten en sociale media zal de groep worden geïnformeerd. Het is natuurlijk ook mogelijk dat wij benaderd worden door een instantie om een bepaalde groep te bedienen.

 

Op Bonaire en Curaçao zijn zg. dochterstichtingen van het Koningshuis actief. In Suriname zijn we onlangs op bezoek geweest en hopen we op een verdere samenwerking. Een samenwerking die via de online verbindingen en in Corona tijd al tot stand is gekomen.

 

Activiteiten

 

Stichting Het Koningshuis heeft het voornemen om van maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur open te zijn. Ook zullen er georganiseerde samenkomsten zijn die op de zaterdag of op de zondag worden gehouden. De activiteiten worden in groepsverband aangeboden. Daarnaast is er voldoende ruimte om vrouwen individueel in traject te nemen en te begeleiden.

 

Vrijwilligers

 

De stichting werkt met vrijwilligers. Een vrijwilligers protocol is opgesteld en iedere vrijwilliger moet een verklaring omtrent gedrag overleggen. Een vrijwilliger en de coördinator van de vrijwilligers krijgen geen betaling voor hun diensten. Onkosten vergoedingen worden uitgelegd in het vrijwilligers protocol.

 

Het bestuur

                                                                                         

Audrey Scharbay, voorzitter

Mirjam Idema-Van Vierzen, penningmeester

Marleen Abbing-Van Klaveren, secretaris

Helena van Bruggen-Noordhuis, bestuurslid

Toos Verhoog-Bruggeman, bestuurslid

 

Functie omschrijving voorzitter

 

De voorzitter en tevens oprichter heeft visie gekregen om deze stichting in het leven te roepen. De voorzitter is verantwoordelijk voor de algemene leiding van de stichting. Ze vertegenwoordigt de stichting extern en overlegt met derden. Ze geeft leiding aan het bestuur en is het eerste aanspreekpunt. Ze leidt de vergaderingen en bewaakt dat genomen beslissingen niet in strijd zijn  met de wet en de statuten. Ze coördineert en stuurt de activiteiten aan. Ze bewaakt het functioneren van de bestuursleden en indien van toepassing spreekt ze hun hierop aan. 

 

Functie omschrijving secretaris

 

De secretaris inventariseert de agendapunten en stelt de agenda samen. Ze archiveert relevante documenten en zorgt dat de informatie voor de bestuursleden beschikbaar is. Het bestuur overlegt één keer per kwartaal en er worden notulen gemaakt.

 

Functie omschrijving penningmeester

 

De penningmeester voert de financiële administratie en waarborgt de continuïteit. Ze stelt de financiële overzichten op. Ze beheert de kas en de bankrekening, begroot de inkomsten en de uitgaven en voert tussentijdse en afrondende financiële controles uit. Eind van het jaar zal de controle door 2 vrijwilligers worden uitgevoerd. In de toekomst hopen wij dat dit door een accountantskantoor wordt gedaan. Uiterlijk 6 maanden na het verstrijken van het boekjaar publiceren wij onze jaarrekeningen op onze website.

 

Functie beschrijving bestuursleden

 

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding anders dan een eventuele onkostenvergoeding. Tevens zal geen enkel bestuurslid afzonderlijk kunnen beschikken over het vermogen van stichting Het Koningshuis. Voor alle financiële zaken is goedkeuring van zowel de voorzitter als de penningmeester vereist.

 

Financiën

 

Onze inkomsten en uitgaven en een prognose daarvan is te lezen in onze financiële verantwoording per 31.12.2021. De verantwoording wordt opgesteld door de boekhouder. En is in een apart document te lezen. De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheren van de fondsen en het vermogen. Onze stichting is afhankelijk van financiële giften en donaties. Van daaruit kunnen wij bijvoorbeeld vrouwen in nood bijstaan. De boekhouder heeft een adviserende en een controlerende rol binnen Stichting het Koningshuis. Het jaarverslag is te zien op de website.

 

Activiteitenkalender

 

Veel activiteiten staan op de planning. Let wel al onze activiteiten zijn activiteiten op maat. Dat betekent dat eenzelfde activiteit anders kan worden gegeven op verschillende plaatsen. Wij hebben Masterclasses over diverse onderwerpen.

 

De vrucht van de Geest en Hospitality zijn hier twee van. We bieden wandelingen en georganiseerde high tea’s aan. Deze zijn rustgevend en diverse onderwerpen kunnen besproken en uitgewerkt worden tijdens en na de activiteit. Meer en meer gaan wij ook online aanbieden. Denk aan Masterclasses online  maar ook de bemoedigingsavonden online. Deze bemoedigingsavonden worden bezocht door mensen uit Nederland maar ook door mensen vanuit het overzeese. De herkenning naar elkaar toe ondanks de verschillende culturen is waardevol en hoopgevend.  Daarnaast hopen we op veel uitnodigingen dit jaar vanuit het land om groepen vrouwen te mogen bemoedigen en hoop te bieden. 

 

Gegevens

 

Stichting Het Koningshuis

Wessel Ilckenlaan 40

1948 BD  Beverwijk

 

info@hetkoningshuis.nl

06-21196767

IBAN: NL66 INGB 0007 6290 46

 

Kamer van Koophandel: 67165478

RSIN-nummer: 856857427

Activiteiten; SBI code: 94996

 

Hier volgen binnenkort de financiële gegevens van Stichting Het Koningshuis.