ANBI voorwaarden

Aanleiding

In de afgelopen jaren is de positie van de vrouw drastisch veranderd. Wij kunnen ons bijna niet meer heugen dat ze vroeger de spil van het gezin was. De vrouw met weinig of geen opleiding die thuis de zaak draaiende hield. Haar rol is in de twintigste eeuw erg veranderd. Wij hebben nu te maken met de zelfbewuste vrouw. De vrouw met een gedegen opleiding, een eigen leven en eigen ideeën. Daarnaast is ze ook vaak moeder en zijn er bij haar thuis allerlei verplichtingen waar ze ook verantwoordelijk voor is.

 

Deze zelfbewuste vrouw probeert met man en macht alles te doen wat ze wilt doen en ook nog wat de maatschappij van haar verlangt. Maar dan komt een moment in haar leven dat ze het moeilijk krijgt. Ze ervaart tegenslagen in het leven, in haar relatie, op het werk of met de kinderen. Ze loopt tegen weggestopte persoonlijke kwesties aan en dan wordt het haar allemaal te veel.

 

Het Koningshuis, een instelling met een bijzondere maatschappelijke waarde, is speciaal in het leven geroepen om de vrouw te helpen tijd voor zichzelf vrij te maken. Tijd om te herijken. Tijd om tot rust te komen, om inspiratie op te doen, om te bezinnen én om op kracht te komen. Zodat ze daarna terug kan in haar eigen omgeving en daar zal bloeien als nooit tevoren. Door deel te nemen aan bijeenkomsten van Het Koningshuis zal ze zich beter in haar privé- en werksituatie profileren.

 

Wij van Het Koningshuis gunnen alle vrouwen de mogelijkheid om deel te nemen aan dit fantastische initiatief. Of het om een workshop gaat, een dagprogramma of een retraite waarbij verschillende thema’s centraal staan.

 

Hoofdlijnen dienstverlening

Voor onbepaalde tijd zet onze stichting zich onbaatzuchtig in voor de vrouw uit alle lagen van de bevolking. Dit om volledige deelname aan de samenleving te bewerkstelligen. De stichting beoogt een platform te creëren om aandacht te bieden aan de doelgroep zodat ze zich (weer) gezien én gehoord voelt.

 

De maatschappij beschikt over een groot percentage vrouwen die maatschappelijk onvoldoende meekomen. Vrouwen verzuimen meer wegens ziekte dan mannen. Dat gaat op voor alle leeftijdsgroepen. Onder werknemers van 25 tot 35 jaar is het verzuimpercentage van vrouwen twee keer zo hoog als dat van mannen. Dit meldt het CBS op basis van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van CBS en TNO.

 

In de leeftijdsgroep van 25 tot 35 jaar was het ziekteverzuimpercentage van vrouwen tweemaal zo hoog als in de jongere groep en ook het dubbele van het verzuimpercentage onder mannen. Eenzaamheid en depressie vieren hoogtij. Wij van Stichting Het Koningshuis brengen de vrouwen met elkaar in contact zodat er nieuwe vriendschappen ontstaan. Dit doen wij door laagdrempelige activiteiten te organiseren waardoor de vrouw tot rust komt en weer optimaal kan meebewegen in de samenleving.

 

Onze dienstverlening kan afhankelijk zijn van de vraag van de vrouw. Er zijn dames die enkel ter ontspanning naar Het Koningshuis komen om deel te nemen aan een workshop.

 

Doel

Het doel van Stichting Het Koningshuis is om een sfeer te creëren waarbij de vrouw zich op haar gemak voelt en tot rust komt. Ik geloof dat wij gemaakt zijn om blij en vrolijk te zijn. Het kan niet de bedoeling zijn dat wij ons constant somber voelen en/of depressief zijn. Tijdens de bijeenkomsten maken wij een begin aan een nieuw seizoen in ons leven. Een seizoen waarbij wij onszelf kunnen zijn. Wij leren individueel of in groepsverband te herkennen wat ons belemmerd om vooruit te komen.

 

Wij leren van elkaar en zullen elkaar bemoedigen. Aspecten die aan de orde komen tijdens onze dagen samen zijn: zelfreflectie, vergeving, eenzaamheid, teleurstelling, boosheid en zoveel meer. Wij staan uitvoerig stil bij onderwerpen als liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, mildheid, trouw, tederheid en zelfredzaamheid.

 

Doelgroep

Stichting Het Koningshuis is specifiek voor de vrouw. Volwassen vrouwen die zich vrijwillig aanmelden en die willen deelnemen aan de aangeboden activiteiten. De activiteiten worden in het Nederlands aangeboden. Dat neemt niet weg dat mensen die de taal niet machtig zijn of die anderstalig zijn niet aan de activiteiten kunnen of mogen deelnemen. Vanuit onze organisatie zullen wij het maximale doen om iedereen tegemoet te komen.

 

Het zijn in principe geen dames die medische zorg behoeven, aangezien de stichting vooralsnog geen verplegend personeel in dienst heeft.

 

De stichting heeft ook een programma voor jongeren. Deze zal incidenteel worden aangeboden. Aan de hand van buurtkranten en sociale media zal de groep worden geïnformeerd. Het is natuurlijk ook mogelijk dat wij benaderd worden door een instantie om een bepaalde groep te bedienen.

 

Werkmethode

Tijdens alle activiteiten wordt een thema behandeld. Deze thema’s hebben te maken onderwerpen van alle dag. Met name worden onderwerpen behandeld zoals Vrij van Schaamte, Schoonheid: van binnen en van buiten, Loslaten, Grenzen bepalen, Gouden Momenten en Weerbaarheid.

 

Naast het thema is er ruimte om iets creatiefs te doen. Dit kan in de vorm van schilderen. Soms op doeken, een andere keer op een tegel of porselein schilderen op een bord. Ook wordt er regelmatig gekleid en brieven en/of gedichten geschreven. Een andere keer maken wij samen plantenbakken of mooie bloemenkransen. Datgene wat is gemaakt, mag de vrouw meenemen naar huis. Zodoende heeft ze een tastbaar bewijs van de dag dat ze heeft deelgenomen aan een activiteit van Het Koningshuis.

 

Natuurlijk ontbreekt nooit een maaltijd. Dat kan een lunch, brunch of diner zijn. Ook wordt regelmatig een High Tea aangeboden. Kostbare momenten waarbij mooie gesprekken plaatsvinden in een vertrouwelijke setting.

 

De combinatie van deze onderdelen maakt dat alle deelnemende vrouwen geheel tot rust komen en heerlijk genieten van een exclusief moment speciaal voor hen.

 

Bestuur

De voorzitter is verantwoordelijk voor de algemene leiding van de stichting. Ze vertegenwoordigt de stichting extern en overlegt met derden. Ze geeft leiding aan het bestuur en is het eerste aanspreekpunt. Ze leidt de maandelijkse bestuursvergaderingen en bewaakt dat genomen beslissingen niet in strijd zijn  met de wet en de statuten. Ze coördineert en stuurt de activiteiten. Ze bewaakt het functioneren van de bestuursleden en indien van toepassing spreekt ze hun hierop aan.

 

De penningmeester voert de financiële administratie en waarborgt de continuïteit. Ze stelt de financiële overzichten op. Ze beheert de kas en de bankrekening, begroot de inkomsten en de uitgaven en voert tussentijdse en afrondende financiële controles uit. Eind van het jaar zal de controles door 2 vrijwilligers uitgevoerd worden en zullen de controle verklaren. In de toekomst hopen wij dat dit door een accountantskantoor wordt gedaan. Uiterlijk 6 maanden na het verstrijken van het boekjaar publiceren wij onze jaarrekeningen op onze website.

 

De secretaris inventariseert de agendapunten en stelt de agenda samen. Ze archiveert relevante documenten en zorgt dat de informatie voor de bestuursleden beschikbaar is.

 

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding anders dan een eventuele kostenvergoeding. Tevens zal geen enkel bestuurslid afzonderlijk kunnen beschikken over het vermogen van stichting Het Koningshuis. Voor alle financiële zaken is goedkeuring van zowel de voorzitter als de penningmeester vereist.

 

Het bestuur overlegt maandelijks en er worden structureel notulen gemaakt.

 

Geldwerving

Om aan financiële middelen te komen doet onze stichting aan crowdfunding. Tevens zijn wij actief met het werven van sponsoren en donateurs. Daarnaast vragen wij voor deelname aan onze activiteiten een financiële vergoeding. Degene die om wat voor reden deze vergoeding niet kan betalen mag evengoed deelnemen. Onze stichting zal de kosten van deze deelnemers zelf vergoeden.

 

Er bestaat een groep vrouwen die moeite heeft maandelijks de eindjes aan elkaar te knopen. Het Koningshuis verlangt ernaar om alle activiteiten aan deze doelgroep aan te bieden.

 

Lees hier de financiële gegevens van Stichting Het Koningshuis.